หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > กองพัฒนานักศึกษามอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษามอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:59:53


กองพัฒนานักศึกษามอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา

          เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา และ นายพานิชย์ อุทิตะสาร นักวิชาการศึกษา เข้ามอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามา ณ โอกาสนี้