หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 10:56:35

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562”

      วันนี้ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติ ในการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัย และแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยนานาชาติณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานวิจัยและกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ มีอาจารย์และบุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายรวมกว่า 25 คน  

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2063699737062581