หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมวางแผนการดำเนินการแนวทางการทำบันทึกข้อตกลง MOA ด้านการวิจัย ยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมวางแผนการดำเนินการแนวทางการทำบันทึกข้อตกลง MOA ด้านการวิจัย ยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-24 11:43:43


สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมวางแผนการดำเนินการแนวทางการทำบันทึกข้อตกลง MOA ด้านการวิจัย ยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 -  12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมวางแผนการดำเนินการแนวทางการทำบันทึกข้อตกลง MOA ด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น โดยการทำบันทึกข้อตกลง MOA ด้านการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยกระดับสู่นานาชาติ และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินโครงการวิจัย

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th