หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 256
สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 256

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-24 11:42:44


สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566

         วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ในโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 SIDUP-Isan ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 36 ราย

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์/อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

#NIA

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th