หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-24 11:37:06


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลงานดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การพัฒนาแผนงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีการกำหนดลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการแผนงานวิจัย จำนวน 5 แผนงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการแผนงานวิจัยดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์ พิพัฒน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th