หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-24 11:38:24


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้า ในสายอาชีพนักวิจัยและนวัตกร กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยให้มีความรู้มีทักษะและความสามารถในการเขียนและปรับปรุงแก้ไขการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ รวมถึงได้รับการอ้างอิงในบทความของวารสารวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์หน่วยงานคณะและวิทยาลัยกว่า 30 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th