หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-24 11:39:37


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมรับฟังเสวนาเพื่อความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมและแนวทางสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมและบ่มเพาะให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงผลักดันให้มีการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อสร้างระบบนิเวศจากองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อให้เกิดผู้ประกอบการวิสาหกิจรายใหม่ ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : รายงาน

อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th