หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา “การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนโดยร่วมนำเสนอกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ (Final Pitching)” ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ประกอบการ กลุ่มว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา “การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนโดยร่วมนำเสนอกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ (Final Pitching)” ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ประกอบการ กลุ่มว

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-24 11:41:35


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา “การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนโดยร่วมนำเสนอกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ (Final Pitching)” ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

         วันที่ 22 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา “การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนโดยร่วมนำเสนอกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ (Final Pitching)” ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบศักยภาพชุมชนร่วมกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ ที่ผ่านมาของโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยได้รับเกียรติจาก คุณคุณาวุฒิ  บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม คุณศิริพร กิจเกื้อกูล อนุกรรมการด้านสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และมีผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เข้าร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน จำนวน 19 กลุ่ม

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์/ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

#NIA

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th