หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SID-UP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SID-UP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-24 19:39:37


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SID-UP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

     บ่ายวันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SID-UP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) รอบที่ 2 จำนวน 21 ผลงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมทั้ง 21 ผลงาน อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th