หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-24 09:55:49


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ซึ่งมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 32 ชั้น 5

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th