หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ในฐานะหน่วยงานภาคีสำคัญของ สกสว. และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund)
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ในฐานะหน่วยงานภาคีสำคัญของ สกสว. และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-24 08:24:13


ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ในฐานะหน่วยงานภาคีสำคัญของ สกสว. และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund)

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหารองค์กรของผู้อํานวยการ สกสว. ในประเด็น “สถานภาพปัจจุบันและแนวทางการทําให้เกิดการรวมพลังขับเคลื่อนระบบและงาน ววน. (Synergy-Alignment)” ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานภาคีสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตลอดจนเป็นหน่วยขับเคลื่อนบริหารและจัดการทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนงานและระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยมี ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหารองค์กรของผู้อํานวยการ สกสว. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ เข้าร่วมหารือในรูปแบบการประชุมออนไลน์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th