หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > รวมมอบของขวัญปีใหม่
รวมมอบของขวัญปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-11 11:02:25

       วันนี้ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบของขวัญให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่ โดยมีหัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณ พรทิพย์ เรืองปราชญ์ เป็นตัวแทนรับมอบและได้มอบของขวัญให้กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง