หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 13:52:18

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

          วันนี้ วันที่ 12ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าขอพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนัทน์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2562