หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 13:55:23

                        คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี
     วันนี้ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าขอพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2562