หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:48:13


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. กลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th