หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:54:55


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

     25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 3 เดือน), การรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 3 เดือน) และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th