หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อมกลั่นกรองผลงานผู้ประกอบการ Start up
สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อมกลั่นกรองผลงานผู้ประกอบการ Start up

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:52:22


สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อมกลั่นกรองผลงานผู้ประกอบการ Start up 

     25 มกราคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก่อนเข้ารับการประเมินและกลั่นกรองจากคณะกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน (UBI) ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่, อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวกัลยารัตน์ ทรัพย์มาก ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระถางดินเผา CLAY-ATIVE นายวรภัทร์ เมืองรวมญาติ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักรสานหวายและสายไฟที่สามารถบิดรูปได้ นางสาวธันยาภรณ์ วงค์แก้ว ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟองน้ำตาลมะพร้าว Coco fresh 

      สำหรับกำหนดการประเมินและการเข้ารับกลั่นกรองจากคณะกรรมการ UBI (รอบ 12 เดือน) ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th