หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยทุนส่วนตัว/หน่วยงาน และทุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยทุนส่วนตัว/หน่วยงาน และทุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-14 18:33:26

1สายวิชาการ 1  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566
DOWNLOAD
2สายวิชาการ 2 แบบรับรองการดำเนินงานวิจัยทุนส่วนตัว
DOWNLOAD
3สายวิชาการ 3 ตัวอย่างสัญญาทุนวิจัยหน่วยงาน
DOWNLOAD
4สายวิชาการ 4 คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย
DOWNLOAD
5สายสนับสนุนวิชาการ 1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
DOWNLOAD
6สายสนับสนุนวิชาการ 2 คำรับรองการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
DOWNLOAD
7สายสนับสนุนวิชาการ 3 ตัวอย่างสัญญาทุน (งบรายได้ R2R)
DOWNLOAD
8สายสนับสนุนวิชาการ 4 ไฟล์รวมเล่มร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ R2R
DOWNLOAD