หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-25 20:14:15


ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564

            วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรับรอง สำนักงานอธิการบดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องสรุปรายงานการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็น เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานความก้าวหน้าและแนวทางการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า การดำเนินงาน U2T ของมหาวิทยาลัยอื่นในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดกาญจนบุรี และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง