หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดดิจิทัล ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดดิจิทัล ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-25 16:34:10


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดดิจิทัล ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี จังหวัดอุดรธานี

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมี พันตรีสุเมธ คำพิมาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้สู่การร่วมกันออกแบบแนวทางพัฒนาและแก้ไขคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยกิจกรรมมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตลาดดิจิทัล" และ "การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านค้าในตำบลบ้านเชียง ซึ่งมีอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อาจารย์ชุมพร สิทธิบุญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ เป็นตัวแทนในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กด้วยโปรแกรม PRISM LIVE ทั้งนี้ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาววรรษมล แสนทวีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายพัชร กิ่งก้าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร/พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th