หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา หารือแนวทางความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และการอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา หารือแนวทางความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และการอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-25 19:09:35


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา หารือแนวทางความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และการอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

     วานนี้  (24 สิงหาคม 2565) ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าพบ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการเผยแพร่นวัตกรรมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตลอดจนการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกาณฑ์ อ่อนน้อม ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ การเข้าพบหารือดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจาก นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และคณะทำงาน เป็นอย่างดียิ่ง 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

#SSRU#IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th