หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > เชิญร่วมงานเสวนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ "วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบสร้างสรรค์จากภาคสนาม" ในงานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION)
เชิญร่วมงานเสวนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ "วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบสร้างสรรค์จากภาคสนาม" ในงานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-25 15:31:11


เชิญร่วมงานเสวนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ "วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบสร้างสรรค์จากภาคสนาม" ในงานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION)

ขอเชิญร่วมงานเสวนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ "วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบสร้างสรรค์จากภาคสนาม" ในงานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION) ในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยวิทยากร รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 

 https://harc.asia/TADE/

#SSRU#IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th