หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking-SDGs)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking-SDGs)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-25 19:47:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking-SDGs)

     บ่ายวันนี้ (25 ตุลาคม 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking-SDGs) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 และระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการหารือและมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงษ์ เรืองปราชญ์ : ภาพข่าว

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th