หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-05 15:09:00

สถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 11.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อมอบกระเช้าผลไม้อวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด