หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สวนสุนันทาพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน SCD Rankings 2021
สวนสุนันทาพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน SCD Rankings 2021

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-26 19:02:24


สวนสุนันทาพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน SCD Rankings 2021

          วันนี้ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Sustainable Community Development Rankings (SCD Rankings) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการบรรยาย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

          เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน รวมทั้งเป็นการยกระดับการแข่งขันระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาการวิจัยชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และรางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับดังกล่าวต่อไป