หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ สำหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 (รอบที่ 1)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ สำหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 (รอบที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-26 10:07:26


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ สำหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 (รอบที่ 1)

     วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 14.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finallist ในโครงการทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้กับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (รอบที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ คณะกรรมการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ จำนวน 8 โครงการ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th