หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน สู่การขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไกล ด้วยวิจัยทางการศึกษา" ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน สู่การขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไกล ด้วยวิจัยทางการศึกษา" ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-26 10:26:14รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click