หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-26 23:04:12


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2565

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SID-UP-Isan-South ประจำประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ช่วยบ่มเพาะเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางสังคม และแก้ปัญหาสังคมลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงานทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวรายงานและชี้แจงแนวทางการขอรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมพร้อมใช้...ตอบโจทย์ปัญหาชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัฑฒ์รุจ อิ่มบุณยวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิจัยอย่างไรให้ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร” โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 ราย

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th