หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-26 23:05:19


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำ Mhesi Street Art ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า 10 จังหวัด การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดรูปแบบการจัดแสดง รวมถึงการกำหนดพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดเป้าหมาย ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th