หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ข่าวประชาสัมพันธ์!!! โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์!!! โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-06-26 13:43:52


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/listregisternewresearch2563

ลงทะเบียน คลิ๊ก!!

รายชื่อผู่ลงทะเบียน