หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-06-26 13:53:38


           โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สร้างผลงานวิจัยในรูปแบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  ประจำปี 2563


              วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีท่านวิทยากร คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/listregisterpatenu2563

ลงทะเบียน คลิ๊ก!!!

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ