หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-27 22:15:15


สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2564

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ออกแบบ/ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th