หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร” ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร” ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-26 16:34:45


ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร” ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 11.50 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th