หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-26 09:36:10


ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

     วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์ “กล้วยหอมทอง” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี แด่ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขงในการวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีการขยายผลผลิตของชุมชนและส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้เพิ่ม โดยปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ส่งผลผลิตกล้วยหอมทองให้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการให้กล้วยหอมทอง จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้ครอบครัว เครือญาติบริวารเจริญงอกงามและให้ผู้รับมีความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองตลอดปี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th