หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบของขวัญ “กล้วยหอมทอง” ผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบของขวัญ “กล้วยหอมทอง” ผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-26 09:37:31


สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบของขวัญ “กล้วยหอมทอง” ผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

     วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์ “กล้วยหอมทอง” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี แด่ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขงในการวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีการขยายผลผลิตของชุมชนและส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้เพิ่ม โดยปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ส่งผลผลิตกล้วยหอมทองให้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการให้กล้วยหอมทอง จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้ครอบครัว เครือญาติบริวารเจริญงอกงามและให้ผู้รับมีความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองตลอดปี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th