หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้านำเสนอวิสัยทัศน์แก่สภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้านำเสนอวิสัยทัศน์แก่สภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-27 19:37:28


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้านำเสนอวิสัยทัศน์แก่สภามหาวิทยาลัย

          วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้านำเสนอวิสัยทัศน์แก่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะกรรมการสภา ได้รับฟัง และ ให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ได้ยกการพัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยใช้ผลงานวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน