หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:56:37


สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการ

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ดำเนินงานจัดประชุมขับเคลื่อนงานวารสารวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสามารถยกระดับคุณภาพวารสารในระดับที่สูงขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวอารยา ยอดฉิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีวารสารให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 7 วารสาร ได้แก่ วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา, วารสารวิชาการครุศาสตร์, วารสารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาตรี วงษ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญระบบวารสาร ThaiJo เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร / ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th