หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ หนุนองค์ความรู้สมุนไพรกัญชาพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยฯ หนุนองค์ความรู้สมุนไพรกัญชาพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:58:31


สถาบันวิจัยฯ หนุนองค์ความรู้สมุนไพรกัญชาพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ผู้บริหารบริษัทไทยนคร และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และรศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และคณะผู้บริหารบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกัญชาเวชศาสตร์ และศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย "สวนสุนันทา” โดยมี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันกัญชา รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th