หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-27 19:33:36


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

            ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมาย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทีมงาน พร้อมด้วยอาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) รวมถึงวางแผนการจัดกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับชุมชนในการดำเนินงานครั้งต่อไป