หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) และ งาน อว.ส่วนหน้า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) และ งาน อว.ส่วนหน้า

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-27 16:08:42


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) และ งาน อว.ส่วนหน้า

            วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ร่วมกับ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม เรื่อง แผนการดำเนินงานติดตามโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดกาญจนบุรี บทบาทและการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า รวมถึงแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ต้อนรับรัฐมนตรีและคณะทำงานในการตรวจเยี่ยมงาน อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th