หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเพาะปลูกพริกบางช้าง ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเพาะปลูกพริกบางช้าง ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-27 09:58:26


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเพาะปลูกพริกบางช้าง ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรการอบรม เรื่อง "เทคนิคการเพาะปลูกพริกบางช้าง" ซึ่งเป็นพริกในท้องถิ่นแต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมเพาะปลูก ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นว่าพริกมีสารสกัดสำคัญที่เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อนาคต จึงถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเพาะปลูกพริกบางช้างให้ชาวบ้านในพื้นที่และแจกจ่ายต้นกล้าสำหรับพันธุ์เพื่อขยายผลต่อไป นอกจากนี้มี ผศ.ดร.คณิตดา ทองขาว และอาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งต่อไป

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 2 การลดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 9 การบริการจัดการด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : เรียบเรียง

อาจารย์ณัฐชา/เจนจิรา/ปัญชลิกา/ชไมพร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #SDG_SSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th