หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-27 09:59:46


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Associate Professor Dr. Nakao Nomura จากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และ อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติในการขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th