หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติจากใบลิ้นจี่ ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติจากใบลิ้นจี่ ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-29 16:44:17


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติจากใบลิ้นจี่ ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติจากใบลิ้นจี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี คุณบุปผา ไวยเจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกเป็นวิทยากรบรรยายรายละเอียดองค์ความรู้ นอกจากการนำวัสดุธรรมชาติอย่างใบลิ้นจี่มาสกัดเป็นสีสำหรับย้อมผ้าแล้ว กระบวนการจัดการน้ำเสียจากการย้อมผ้าก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีการจัดการน้ำที่เหลือจากการย้อมและซักด้วยระบบการบำบัดน้ำเสียในบ่อพักน้ำเสีย จนสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดนั้นนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

     นับได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในเป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เจนจิรา ชินวงษ์ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : เรียบเรียง

ขจรวงศ์/วรฤทัย/อนุพันธ์ : ภาพ

#SDG_SSRU

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th