หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-28 00:10:55


ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์

     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหารือการยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนและสัตว์ โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม และมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th