หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-28 00:12:08


สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหาร และนางสาวชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

    สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรในการให้ความรู้แก่ชุมชน และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในโครงการมีการให้คำปรึกษาและบริการสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน มีบริการจ่ายวิตามินต่างๆ เพื่อบำรุงร่างกาย รวมถึงมีการรักษาการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม และการพอกยาสมุนไพร ซึ่งมีชาวบ้านจากวัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : ข้อมูล/รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th