หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-19 11:31:52


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร


          เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม