หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกลุ่มโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศกลุ่มเรื่องสาขาประชาคมอาเซียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกลุ่มโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศกลุ่มเรื่องสาขาประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-05 15:15:49

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม

กลุ่มโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศกลุ่มเรื่องสาขาประชาคมอาเซียน

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกลุ่มโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศกลุ่มเรื่องสาขาประชาคมอาเซียนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องทูราโมชั้น2 โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประเมินผลโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องสาขาประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการวิจัยของนักวิจัย และการติดตามประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยภายหลังสิ้นสุดโครงการ