หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-28 18:50:27


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะทำงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการแผนงานวิจัย “นวัตกรรมการควบคุมและเฝ้าระวังปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อการผลิตเกลือทะเลไทย จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และ โครงการแผนการพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม โดย  อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า พร้อมคณะทำงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th