หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-29 21:59:20


การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet โดยมี นายประหยัด ช่อผกาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม 

     ทั้งนี้มีอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาววนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดระนอง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการ U2T ในจังหวัดระนอง และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสงคราม และการพิจารณาโครงการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ประเด็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

.

ข้อมูล : ธนัญญา ศานติธรรมกุล

รายงาน : พัชร กิ่งก้าน

ภาพ : พัชร กิ่งก้าน/จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th