หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-28 22:49:59


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

        ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ได้จัด “ประชุมชี้แจงทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการขอรับการสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ให้แก่คณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับทราบ  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานประชุมชี้แจงทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านธีรวัฒน์ บุญสม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ และมีคณาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมประชุมกว่า 50 ท่าน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน 

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th